Medezeggenschapsraad

Elke school kent een eigen medezeggenschapsraad (MR), welke is samengesteld uit leden van het personeel en ouders. De vertegenwoordigers van de oudergeleding van de MR worden door en uit ouders gekozen. De personeelsgeleding wordt gekozen uit het eigen personeel van school. De MR bespreekt schoolse zaken en beleidszaken, wil geïnformeerd zijn, bepaalt standpunten en doet voorstellen. Voor een aantal in het reglement aangegeven aangelegenheden heeft de MR adviesrecht, voor een aantal andere zaken instemmingsrecht.

MR van obs de Droomboom

Leden namens het team

Ron KrewinkelVoorzitter
Danielle KosterVoorzitter
Lynn BejasLid
Philomeen HendriksLid

Leden namens de ouders

Patricia KölkerSecretaris
Angelique CartaLid
Ben BeckersLid

Wilt u bepaalde onderwerpen over onze school onder de aandacht van de MR brengen? Neem dan contact op met de MR.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

MOVARE heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze geeft advies of verleent instemming over schooloverstijgende zaken met als doel de beleidsontwikkeling mede vorm te geven. Zaken met betrekking tot individuele scholen worden behartigd door de interne MR van de afzonderlijke scholen. De leden van de GMR hoeven geen lid te zijn van een MR, wel wordt van hen enige binding met een school uit de betreffende regio verwacht.

Alle belangrijke schoolinformatie op één plek?

In de schoolgids van de Droomboom vindt u alles wat u wilt weten.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details